Ticaret Hayatında 30 Yılı Devirmişti! Sektörün Köklü Firması 3 Ay iflas Erteledi

Döviz fiyatlarının sürekli artması, ekonomik istikrarsızlık ve hayat pahalılığın artması şartları zorlamaya devam ediyor. F.Özsan Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi de konkordato ilan ederek iflasın sinyallerini yaktı. Mahkeme ise şirket adına koyulan konkordato süresini 3 geçici olarak uzatmaya karar verdi.

İlan bilgisinde ise şu ibareler yer aldı:

“F.ÖZSAN MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir.Bu kapsamda;

1. Davacı borçluya-borçlulara iş bu tensip tutanağı 03/05/2024tarihinden itibaren başlamak üzere üç (3) aylık geçici mühlet verilmiştir.

2. Davacı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

3. İ.İ.K’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

4. 03/05/2024 tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.
5. Tedbirler İ.İ.K.’nın 206’ncı maddesinin 1’inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

6. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Nesrin Beşe atanmıştır.

7. Davacılardan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

8. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir